PRISER

Prisene gjelder fra 1. mai 2024.

Hva koster det å få hjelp? 

Prisen for å få hjelp av Reese Legal avhenger av hva du trenger hjelp til, og hva du kan eller har lyst til å gjøre selv. 
Du får alltid oppgitt hvordan prisen beregnes i en skriftlig oppdragsbekreftelse før oppdraget påbegynnes.


Priser

Ordinær timespris for juridisk bistand hos Reese Legal er kr 2 800 ekskl. mva / kr 3 500 inkl. mva. 

Ved bruk av timespris i større oppdrag kan vi som regel avtale en makspris for oppdraget.
Da beregnes prisen ut fra tiden som er brukt på saken din, men du vet på forhånd den maksimale prisen for oppdraget.

Hvis oppdraget er relativt lett å definere og avgrense, kan vi i noen tilfeller avtale en fastpris for oppdraget.
Da vil prisen være den samme uansett hvor mye tid som går med til din sak.

For makspris og fastpris gjelder egne betingelser, f.eks. at vi får oversendt all relevant informasjon og dokumentasjon innen bestemte frister og på en bestemt måte.
 
2%20HVEM%20DSC_6678

Har du spørsmål? Ta kontakt
Hanne Reese Holm

Advokat
Kontakt
Kontakt