PRISER

Prisene gjelder fra 1. februar 2022

Hva koster det å få hjelp? 

Prisen for å få hjelp av Reese Legal avhenger av hva du trenger hjelp til og hva du kan eller har lyst til å gjøre selv. 

Mange klienter ønsker en fastpris for oppdraget eller i det minste vite hva det maksimalt vil koste.
Andre synes det er greit med timespris.
Reese Legal tilbyr forskjellige prismodeller, alt etter hva du trenger hjelp til og hva som passer deg og din økonomi.

Du får alltid oppgitt hvordan prisen beregnes i en skriftlig oppdragsbekreftelse før oppdraget påbegynnes.


Priser

Timespris er den vanlige måten advokater tar betalt på.
Ordinær timespris hos Reese Legal er
  • kr 2 200 ekskl. mva / kr 2 750 inkl. mva. for advokat Hanne Reese Holm
  • kr 900 eksl. mva / kr 1 125 inkl. mva for øvrige medarbeidere (ansatte konsulenter)
I noen tilfeller kan vi avtale en lavere timespris, f.eks. av hensyn til klientens økonomi eller pga. størrelsen på oppdraget.

Ved bruk av timespris kan vi som regel avtale en makspris for oppdraget.
Da beregnes prisen ut fra tiden som er brukt på saken din, men du vet på forhånd den maksimale prisen for oppdraget.

Hvis oppdraget er relativt lett å definere og avgrense, kan vi i noen tilfeller avtale en fastpris for oppdraget.
Da vil prisen være den samme uansett hvor mye tid som går med til din sak.

For makspris og fastpris gjelder egne betingelser, f.eks. at vi får oversendt all relevant informasjon og dokumentasjon innen bestemte frister og på en bestemt måte.
 
2%20HVEM%20DSC_6678

Har du spørsmål? Ta kontakt
Hanne Reese Holm

Advokat
Kontakt
Kontakt