Hvem er Reese Legal?


Bak firmanavnet Reese Legal står advokat Hanne Reese Holm.

Jeg har 14 års erfaring som jurist/advokat og har tidligere jobbet hos blant annet Skatteetaten og Ernst & Young Advokatfirma.
Nå driver jeg advokatfirmaet Reese Legal og hjelper privatpersoner og bedrifter med skatt, mva og selskapsrett. 
Nedenfor finner du mer informasjon om meg og min bakgrunn.

Høsten 2022 vokste Reese Legal til tre!
Nå er vi én advokat og to konsulenter, Silje og Daniel.
Silje og Daniel jobber kun med saker om kryptovaluta og skatt, og er nå blitt spesialister på importering og manuell føring i Kryptosekken, feilsøk i transaksjoner og utarbeidelse av dokumentasjon til Skatteetaten. 
2%20HVEM%20DSC_6678

Hvem er Reese Legal?

Bak firmanavnet Reese Legal står advokat Hanne Reese Holm. Jeg har 13 års erfaring som jurist/advokat og har tidligere jobbet hos blant annet Skatteetaten og i EY (Ernst & Young Advokatfirma). Nå driver jeg advokatfirmaet Reese Legal og hjelper privatpersoner og bedrifter med skatt, mva og selskapsrett. De siste årene har jeg jobbet særlig mye med saker om skatt på kryptovaluta og internasjonal skatt for privatpersoner.
 
Nedenfor finner du mer informasjon om meg og min bakgrunn.

 

Hva jeg gjør i dag 

Gjennom Reese Legal hjelper jeg mine klienter med juridiske spørsmål og utfordringer innen skatt, merverdiavgift og selskapsrett.
Et typisk oppdrag kan være å hjelpe en klient med skattemeldingen, hjelpe med å rydde opp og endre skatten for tidligere år eller representere klienten i en sak mot Skatteetaten.
Jeg utreder juridiske spørsmål, forklarer hvilke regler som gjelder og gir råd om forskjellige alternativer og skattekonsekvenser.

De siste årene har jeg hjulpet ekstra mange klienter med skattespørsmål rundt kryptovaluta, og jeg har også skrevet flere artikler og holdt flere foredrag om kryptovaluta og skatt. 
I tillegg gir jeg ofte skattehjelp til utenlandske personer i Norge og nordmenn med inntekter, eiendom og annen formue i utlandet.

Se HVA du kan få hjelp til og HVOR jeg har kontor. 
 

Noen av mine tidligere arbeidsgivere og hva jeg gjorde der

Skatteetaten
Veiledning, saksbehandling av endringssaker, kontrollsaker og klagesaker om skatt og merverdiavgift.
Bing Hodneland Advokatselskap
Rådgivning/utredning og bistand i skattesaker, tvister/rettssaker, due diligence og transaksjoner.
EY / Ernst & Young Advokatfirma
Rådgivining til norske og utenlandske selskaper vedrørende utenlandske ansatte i Norge og nordmenn i utlandet.
UNE / Utlendingsnemnda
Saksbehandling av klagesaker om familieinnvandring, asylsaker og utvisning

Publiserte artikler

Revisjon og regnskap
Finansavisen.no

Utdanning mm.

2016
Advokatbevilling, som gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
2008
Ferdig utdannet jurist, altså oppnådde graden Master i rettsvitenskap, Universtitetet i Oslo
2008
Studieopphold (Erasmus) ved Humboldt Universität zu Berlin. Her studerte jeg blant annet Krigens folkerett og Luft- og verdensromsrett.
2007
Masteroppgaven levert. Den handlet om politiets og påtalemyndighetenes adgang til å bruke romavlytting for å forebygge, avverge og oppklare kriminalitet.
Som de fleste andre advokater i Norge er jeg medlem av Advokatforeningen, og derfor har jeg også en side på advokatenhjelperdeg.
Mer informasjon om advokatfirmaet Reese Legal finner du hos Brønnøysundregistrene