Hvem er Reese Legal?


Bak firmanavnet Reese Legal står advokat Hanne Reese Holm.
Hanne har 15 års erfaring som jurist/advokat og har tidligere jobbet hos blant annet Skatteetaten og Ernst & Young Advokatfirma.

Høsten 2022 vokste Reese Legal fra én til tre personer!
Nå er vi en advokat (Hanne) og en advokatfullmektig (David), begge med erfaring fra Skatteetaten.
Vi har også en deltidsansatt konsulent (Daniel - for tiden i studiepermisjon).

Advokatfirmaet Reese Legal hjelper privatpersoner og bedrifter med skatt, mva og selskapsrett. 
Nedenfor finner du mer informasjon om oss.
2%20HVEM%20DSC_6678

Hvem er Reese Legal?

Bak firmanavnet Reese Legal står advokat Hanne Reese Holm. Jeg har 13 års erfaring som jurist/advokat og har tidligere jobbet hos blant annet Skatteetaten og i EY (Ernst & Young Advokatfirma). Nå driver jeg advokatfirmaet Reese Legal og hjelper privatpersoner og bedrifter med skatt, mva og selskapsrett. De siste årene har jeg jobbet særlig mye med saker om skatt på kryptovaluta og internasjonal skatt for privatpersoner.
 
Nedenfor finner du mer informasjon om meg og min bakgrunn.

 

Hva vi jobber med

Reese Legal hjelper våre klienter med juridiske spørsmål og utfordringer innen skatt, merverdiavgift og selskapsrett.
Et typisk oppdrag kan være å representere klienten i en kontrollsak eller klagesak mot Skatteetaten.
Mange av våre klienter ønsker hjelp til årets skattemelding eller til å rydde opp og endre skatten for tidligere år (frivillig retting / egenendring). 
Vi utreder juridiske spørsmål, forklarer hvilke regler som gjelder og gir råd om forskjellige alternativer og skattekonsekvenser.

Reese Legal har de siste årene hjulpet svært mange klienter med saker om kryptovaluta og skatt, og dette er vårt spesialfelt. 
Vi bistår kryptoklientene våre med klagesaker, kontrollsaker, frivillig retting/skatteamnesti, egenendring, årets skattemelding og rådgivning på enkeltspørsmål. 
I tillegg tilbyr vi feilsøking og korrigering av kryptoregnskapet, som innebærer blant annet: 
- import, manuelle føringer og korrigeringer i Kryptosekken 
- feilsøk i Kryptosekken og på blokkjede
- utarbeidelse av redegjørelse/dokumentasjon til Skatteetaten og til bank

I tillegg gir vi skattehjelp til utenlandske personer i Norge og nordmenn med inntekter, eiendom og annen formue i utlandet.

Se HVA du kan få hjelp til og HVOR vi har kontor. 
 

Mer info om Hanne

Skatteetaten
Veiledning, saksbehandling av endringssaker, kontrollsaker og klagesaker om skatt og merverdiavgift.
Bing Hodneland Advokatselskap
Rådgivning/utredning og bistand i skattesaker, tvister/rettssaker, due diligence og transaksjoner.
EY / Ernst & Young Advokatfirma
Rådgivining til norske og utenlandske selskaper vedrørende utenlandske ansatte i Norge og nordmenn i utlandet.
UNE / Utlendingsnemnda
Saksbehandling av klagesaker om familieinnvandring, asylsaker og utvisning

Publiserte artikler

Revisjon og regnskap
Finansavisen.no

Utdanning mm.

2016
Advokatbevilling
2008
Master i rettsvitenskap, Universtitetet i Oslo
2008
Studieopphold ved Humboldt Universität zu Berlin. Fag: Krigens folkerett og Luft- og verdensromsrett.
2007
Masteroppgave: Romavlytting i oppklarende, avvergende og forebyggende øyemed