Krypto og skatt: Skatt på trading (kjøp og salg)

Har du solgt, vekslet, byttet eller brukt kryptovaluta i 2022 må du beregne gevinster som er skattepliktig eller tap som du får fradrag for. Denne artikkelen gir deg svaret på når du må beregne gevinster og tap – og hvordan.
 
[Tittel2]
27.03.2023
Hva du må gjøre hvis du har solgt, vekslet eller brukt kryptovaluta i 2022:
  1. Skaff deg oversikt over alle realisasjoner (transaksjoner)
  2. Beregn gevinst/tap på alle realisasjoner
  3. Før opp den samlede gevinsten eller det samlede tapet i skattemeldingen
Hvis du i 2022 har hatt gevinster ved trading og bruk av kryptovaluta må du oppgi dette på skattemeldingen

Hvis du har hatt tap, bør du også oppgi dette, fordi tap reduserer den totale skatten du må betale.

Det er skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap uansett
  • hvor lenge du har eid kryptovaluten
  • om du har kjøpt, minet, mottatt krypto som betaling eller gave
Hva er det som egentlig er skattepliktig når man kjøper og selger kryptovaluta?
open
Hvor mye skatt må jeg betale på mine kryptogevinster?
open
Hvordan finner jeg ut hva mine gevinster og tap er?
open
Hvordan beregner jeg gevinster og tap?
open
open
Hva regnes som realisasjon av kryptovaluta?
open
Hvilke realisasjoner skal med på skattemeldingen for 2022?
open
Må jeg virkelig beregne gevinst /tap for hver eneste realisasjon?
open
open
Hva er utgangsverdi?
open
open
Hva er inngangsverdien?
open
Jeg har forskjellig inngangsverdi på samme kryptovaluta – hvilken har jeg solgt?
open
Hvordan fastsetter jeg inngangsverdi for tokens?
open
Hva gjør jeg hvis jeg ikke vet inngangsverdien?
open
open
Kan jeg få fradrag for andre kostnader enn de som tillegges inngangsverdien?
open
Hva om endringer i dollarkursen, eurokursen mm. er årsaken til gevinsten eller tapet – og ikke endringer i kryptovalutaen i seg selv?
open
Hva skjer om jeg skatten om tradingen min regnes som næringsvirksomhet?
open
Hva slags dokumentasjon bør jeg samle inn og ta vare på?
open