Krypto og skatt: Formuesskatt på kryptovaluta

Kryptovaluta regnes som formuesobjekt, men hva betyr det for skatten din? Denne artikkelen viser deg hvordan du finner omsetningsverdien av kryptovaluta, hvor mye formuesskatt du må betale, fradragsretten for gjeld, skatteplikt for tokens som ikke er utdelt og litt til.
 
[Tittel2]
27.03.2023
 Hva du må gjøre for å rapportere riktig FORMUE i skattemeldingen hvis du eide kryptovaluta ved årsskiftet:
  1. Skaff deg oversikt over all kryptovaluta du eide ved årsskiftet (1.1.2023 kl 00.00)
  2. Beregn omsetningsverdien på dette i NOK ved årsskiftet
  3. Før opp samlet formuesbeløp i skattemeldingen
  4. Før opp eventuell gjeld i skattemeldingen
Hvordan finner jeg omsetningsverdien av kryptovaluta per 1. januar?
open
Hvor mye skatt må jeg betale på kryptoen jeg eide 1. januar 2022?
open
Hva menes med at kryptovaluta er skattepliktig formue?
open
Er virkelig all kryptovaluta jeg eide ved årsskiftet skattepliktig formue?
open
Har jeg rett på fradrag i formuen for all gjeld?
open
Hva med tokens jeg har rett på, men ikke har mottatt, etter deltakelse i en ICO?
open
Hvorfor er kryptovalutaen som befinner seg på utenlandske børser o.l. skattepliktig i Norge?
open
Må jeg føre opp all formue i skattemeldingen?
open
open